Välkommen till Thomée

Sedan 1892 har vi levererat varor och löst problem för landets järn- och bygghandlare. Det tänker vi fortsätta att göra!

Volati Handel

”Vi på Thomée är stolta över att vara en del av Volati som är en aktiv ägare. Vår del av koncernen fokuserar på produkter och tjänster till järn- och byggvaruhandeln.”

Roger Andersson, VD

Thomée Gruppen AB är en del av Volati ABs Affärsområde Handel. I Affärsområdet ingår också Habo Gruppen AB, Sörbö Industribeslag, T-Emballage, Kellfri/Lantbutiken, Miljöcenter och servicebolaget Lomond Industrier. Moderbolag till de olika Affärsenheterna är Volati Parts AB med säte i Malmö. Volati är noterat på Nasdaq i Stockholm.

Volati Handel omsätter omkring 2100 MSEK och sysselsätter drygt 350 anställda i de fyra nordiska länderna. Tyngdpunkten ligger på de svenska och norska marknaderna, som tillsammans står för nästan 90 procent av försäljningen. Vår vision är att finnas i alla nordiska hem och trädgårdar.

Vår strategi är att stärka våra Affärsenheter, utan finansiellt komplicerade strukturer, genom både organisk tillväxt och förvärv av kompletterande, välskötta verksamheter med starka koncept och varumärken. Verksamheterna skall utvecklas långsiktigt och fokuserat genom ständiga förbättringar. Naturligtvis är servicebolagets ledningssystem certifierade både vad gäller kvalitet och miljö.

Visioner och mål

”Vi skall uppfattas som en oumbärlig partner för alla svenska bygghandlare! (För oss innebär det att kunden aktivt väljer Thomée som leverantör till sina butiker). Som jag ser det innebär det att vi måste ha en lönsamhet som ger oss rätt förutsättningar att utvecklas till den starkaste spelaren i vårt marknadssegment”.

Roger Andersson, VD

För Thomées kunder är bara de bästa lösningarna bra nog! Vår marknad förändras i ett allt snabbare tempo. Därför fokuserar vi på att hjälpa våra kunder att utveckla sin försäljning och sin lönsamhet genom att erbjuda en rad lösningar på vardagliga problem.

Genom ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer hjälper vi till att utveckla marknaden. Framgång kommer inte av sig själv.

Thomée Gruppen har högt ställda mål och vi arbetar hårt för att nå ända fram.

Affärsidé

Vår affärsidé är att effektivisera varuflödet av järn- och byggförnödenheter till återförsäljare i Sverige samtidigt som vi vill etablera våra varumärken på den nordiska marknaden.

Totalekonomi

Vi har utvecklat ett nära samarbete med våra leverantörer och vår strategi är att ha en god balans mellan egna och etablerade varumärken.

Vi genomför aktiviteter, kampanjer, lokala och nationella mässor, målgruppsstyrd direktreklam, utbildning och butiksutvecklingskoncept.

Thomée Gruppen är en partner som vill dela ansvaret kring de produkter som vi levererar. En partner som du ska känna dig trygg med.

Vi är den samlande punkten. Våra kunder och leverantörer sparar tid. En kontakt. En leverantör. En order. En leverans. En faktura.

Det är det vi menar med totalekonomi.

En partner i tiden

Thomée Gruppen verkar i en bransch i ständig förändring och många av våra återförsäljare jobbar i dag i kedjor eller nätverk.

Thomée Gruppen har utvecklats till en etablerad stark nationell aktör med logistikcentrum i Malmö. Med fullt integrerat IT system kan våra säljare, oavsett var de befinner sig geografiskt, lämna snabba och korrekta besked om lagersaldo, beställningssaldo eller pågående kampanjer. Genom samarbetsavtal med ledande speditörer har vi ett heltäckande logistiknätverk som effektivt förflyttar godset från vår distribunal i till ankomstbryggan vid butiken.

Drygt 80 procent av våra kunders beställningar görs digitalt och vi fortsätter att satsa hårt för att ligga i framkant vad gäller IT-tillgänglighet. I vår webbshop har kunderna sitt eget användarkonto och beställer varor direkt mot vårt affärssystem.

Certifiering är en självklarhet

Thomée är ett fristående företag med solid ekonomi. I en bransch under konstant förändring är vårt erbjudande till kund en samarbetspartner som tillhandahåller hela bredden av tjänster. Det gör att våra kunder kan möta den ständiga förändringen med en känsla av optimism och trygghet.

Vår verksamhetsbok, utformad med kunden i centrum, är certifierad enligt ISO 9001. Certifieringen innebär inte att vi slår oss till ro. Tvärtom. Vår ambition är att tillfredsställa och överträffa våra samarbetspartners behov. Med nöjda kunder och leverantörer drivs vi att hela tiden bli bättre - vi kallar det ”ständiga förbättringar”!

Självklart är vårt miljöledningssystem ISO 14001 certifierat! Vårt miljöarbete grundar sig på en helhetssyn som omfattar hela vår verksamhet. Beslut baseras på vad som är miljömässigt motiverat, ekonomiskt riktigt och tekniskt genomförbart. Har vi funnits sedan slutet på 1800-talet blir det naturligt att också tänka på kommande generationer.

Ända sedan 1892 ...

2016
Volati genomför en IPO och noteras på börsen i Stockholm.

2015
Thomée och de andra Affärsenheterna förvärvas av Volati AB med säte i Stockholm.

2014
Thomée renodlas som försäljningsbolag med ansvar för förnödenheter. IT, ekonomi och drift hanteras av servicebolaget Lomond Industrier AB.

2013
Invigs den koncerngemensamma distribunalen i Malmö.

2011
Röststyrd plockning, så kallad voice pick, införs successivt vid distribunalen i Malmö.

2010
Lomond Industrier AB, nybildat helägt dotterbolag till Lomond Invest AB, blir moderbolag till Affärsenheterna.

1995 - 2010
Thomée utvecklas vidare och genomför en rad förvärv, ETC/Dynagrip, HDF Bolagen , Habo och Industribeslag.

1917
Företaget ombildas till aktiebolag och specialiserar sig på järnvaror, spik, tråd och stängsel.

1892
Edwin Håkan Thomée startar firman och registrerar den i Malmö.